Letisko

Základné údaje o

Letisko Očová je neverejné vnútroštátne letisko s nepravidelnou dopravou nachádzajúce sa v regióne Podpoľanie, severovýchodne od mesta Zvolen v blízkosti obce Očová. Disponuje dvomi trávnatými vzletovými a pristávacími dráhami rozmerov 780 x 25 m a 620 x 40 m.  V súčasnosti je bez pravidelných liniek.
Samotný región ponúka výborné možnosti pre turistiku, milovníci histórie si určite nenechajú ujsť návštevu historických miest Zvolen, Banská Bystrica, Banská Štiavnica alebo Kremnica. V blízkosti sa tiež nachádzajú známe Kúpele Sliač. Letisko Očová je tak dobrou voľbou pokiaľ sa chystáte na návštevu regiónu stredného Slovenska.

Pri prílete od západu sa návštevníkom naskytnú pohľady na majestátne ruiny stredovekého Pustého hradu, Zvolenský zámok, od východu určite upúta masív Poľany s regiónom Podpoľanie, kde najmä jesenné lietanie poskytuje nezabudnuteľné zážitky nad pestrofarebnou krajinou Hriňovských lazov, za návštevu stojí rovnako zrekonštruovaný Vígľašský zámok, ktorý tvorí symbolickú východnú vstupnú bránu do ATZ Očová

rozvoja Letiska

Vstupom súkromného investora začína ďalšia etapa rozvoja a modernizácie infraštruktúry letiska. Hlavným cieľom modernizácie je zatraktívniť areál letiska, pozdvihnúť úroveň vybavenosti na vyššiu, aby letisko ponúkalo aj sprievodné aktivity ako sú reštauračné a občerstvovanie služby, detské ihrisko a iné voľno časové aktivity pre obyvateľov obce Očová ako aj širšiu verejnosť, vyhliadkovú terasu a podobne. Hlavné ciele rozvoja letiska sú nasledovné:
  • efektívnejšie organizovať využívanie prevádzkových priestorov so zameraním na užívanie verejnosťou
  • vytvoriť priestor pre voľno časové aktivity obyvateľov obce Očová a širšiu verejnosť
  • skvalitniť letiskové plochu, predovšetkým prevádzkové pohybové plochy letiska tak, aby boli vytvorené vhodné podmienky pre prevádzku letiska a činnosť lietadiel
  • zrekonštruovať hlavnú prevádzkovú budovu letiska a vybudovať reštauráciu o kapacite cca 16 miest v interiéri a max. 20 v exteriéri na terase vrátane ubytovacích priestorov
  • vybudovať nové hangárové priestory
Hlavná prevádzková budova
Pohľad od dráhy
Hlavná prevádzková budova
Pohľad od parkoviska
Celkový pohľad
Previous
Next