Aktuality

Najbližšie plánované aktivity na

Dočasne nefunkčný indikátor smeru vetra

Indikátor smeru vetra na letisku je dočasne nefunkčný z dôvodu jeho rekonštrukcie. Pre zabezpečenie informácie o smere a rýchlosti vetra prosím využite informácie z meteorologickej stanice uvedené na hlavnej stránke Letiska Očová (http://www.letiskoocova.sk/).

Školenie užívateľov letiska

Dňa 25.3.2023  sa uskutoční školenie užívateľov letiska v spolupráci s leteckou školou FlyingService a SkyStrory. Ďakujeme za spoluprácu a prajeme veľa príjemných zážitkov z lietania.

Zmena Koordinačnej dohody s TWR Sliač

Na základe jednaní došlo ku úprave Koordinačnej smernice medzi Letiskom Očová a TWR Sliač, na základe ktorej sú počas MLČ odlety a prílety na Letisko Očová cez Víglaš povolené bez potreby vyžiadania letového povolenia od TWR Sliač. Presné znenie úpravy je nasledovné:

„V prípade MLČ je povolený vstup/výstup do/z priestoru CTR Sliač (LZR225) cez vstupný/výstupný bod Vígľaš do 3000 ft AMSL vrátane bez nadviazania spojenia s APP/TWR Sliač, ak nebolo skoordinované inak.“

Veľkoplošná obrazovka pre poskytovanie informácií o Miestnej letovej činnosti dočasne mimo prevádzky

Z dôvodu rekonštrukcie hlavnej prevádzkovej budovy je veľkoplošná obrazovka pre poskytovanie informácií dočasne mimo prevádzky.

Letiska Očová

Aktuálny pohľad na letisko – 10 minútové snapshoty z kamier na letisku. Pre zobrazenie detailu vo vyššom rozlíšení klinite na obrázok…


Warning: imagecreatefromjpeg(): gd-jpeg: JPEG library reports unrecoverable error: Empty input file in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 22

Warning: imagecreatefromjpeg(): 'Smer ZOLNA/Smer ZOLNA' is not a valid JPEG file in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 22

Warning: imagesx() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 23

Warning: imagesy() expects parameter 1 to be resource, bool given in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 24

Warning: Division by zero in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 27

Warning: imagecreatetruecolor() expects parameter 2 to be int, float given in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 30

Warning: imagecopyresampled() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 33

Warning: imagejpeg() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 36
Random image


Warning: copy(): The first argument to copy() function cannot be a directory in /home/nb016700/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/widget.php(64) : eval()'d code on line 46
Random image

Dlhodobé plánované aktivity na

Cieľom dhlodobých aktivít na letisku Očová je zmodernizovať infraštruktúru letiska a zlepšiť podmienky pre návštevníkov Letiska Očová ako aj pre samotných účastníkov prevádzky na letisku. V rámci plánovaných aktivít boli vykonané nasledovné práce:

 • spracovanie Prevádzkovej príručky Letiska Očová
 • spracovanie Programu bezpečnostnej ochrany Letiska Očová
 • posunutie a výmena dráhového značenia a značenia postranných pásov
 • zmena ochranných pásiem letiska
 • vypracovaná koncepcia rozvoja Letiska Očová
 • inštalácia kamerového systému
 • spracované projekty na rekonštrukciu hlavnej prevádzkovej budovy, vybudovanie novej budovy pre parašutistov, vybudovanie novej komunikačnej infraštruktúry vrátane parkovísk a vybudovanie nového hangáru
 • spracovaný návrh na vybudovanie detského ihriska
 • spracovaný návrh na výmenu a rozšírenie oplotenia letiska a vstupných brán
 • spracovaný návrh na realizáciu čerpacej stanice
 • zabezpečenie ECO kontajnera na skladovanie nebezpečných látok
Pre umožnenie realizácie jednotlivých aktivít bolo nevyhnutné aby koncepcia rozvoja Letiska Očová bola súčasťou Územného plánu obce Očová, ktorý bol schválený v 03/2020.

V súčasnosti v zmysle koncepcie rozvoja Letiska Očová prebiehajú nasledovné práce:

 • Príprava realizácie výmeny oplotenia a vstupných brán
 • Príprava inštalácie detského ihriska
 • Príprava stanovísk, vyjadrení, súhlasov a posúdení dotknutých orgánov štátnej správy pre začatie Územného konania pripravených projektov
 • Doplnenie značenia oddelenia verejnej a neverejnej zóny v zmysle Programu bezpečnostnej ochrany Letiska Očová