Povolenie na vstup

Povolenie na vstup do letovej časti

V súlade so schváleným Programom bezpečnostnej ochrany Letiska Očová každá osoba, ktorá sa pohybuje samostatne v letovej časti Letiska Očová sa musí mať povolený vstup do letovej časti letiska. Osoba, ktorá ma povolený vstup do letovej časti je držiteľom Povolenia na vstup do letovej časti Letiska Očová a musí sa vedieť týmto povolením na vyzvanie preukázať.

Povolenie na vstup do letovej časti obsahuje nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko držiteľa
  • názov vydávajúceho subjektu
  • označenie  „Povolenie na vstup do letovej časti Letiska Očová“
  • dátum platnosti
 
Pre vydanie povolenia na vstup osoby alebo vjazd vozidla do letovej časti Letiska Očová prosím o vyplnenie nasledovného formuláru. Po vyplnení formuláru a vystavení povolenia Vám bude povolenie zaslané na zadanú mailovú adresu. Vytlačené povolenie je potrebné mať pri sebe a na vyzvanie sa ním preukázať.

Žiadosť o povolenie na vstupu

Žiadosť o povolenie vjazdu

Ukážka Povolenia na vstup do letovej časti

Ukážka Povolenia na vjazd do letovej časti