Otvorenie Miestnej letovej činnosti

Miestna letová činnosť - otvorenieOtvorenie miestnej letovej cinnosti