Otvorenie Miestnej letovej činnosti

Miestna letová činnosť - otvorenieKONTROLNÝ LIST PRE VYKONÁVANIE DENNÝCH

Povrch – nerovnosti
Rozmery – (posunutie znakov pri nespevnených RWY)
Únosnosť – rozmočenie
Prekážky
Výška trávnatého porastu (max. 30 cm)

Denné značenie RWY – vodorovné
Stav (rozmery, poškodenie, neúplné a podobne)
Farebný kontrast
Denné značenie – zvislé
Stav (rozmery, poškodenie, neúplné a podobne)
Farebný kontrast

Obsah accordionVzletový a pristávací pás (VPP) a koncová bezpečnostná plocha (ak je zriadená)
Povrch – nerovnosti
Únosnosť – rozmočenie
Prekážky
Prechod medzi RWY a VPP
Výška trávnatého porastu (max. 30 cm)

 

Denné značenie

  • Stav (rozmery, poškodenie, neúplné a podobne)
  • Farebný kontrast

Povrch – nerovnosti
Únosnosť – rozmočenie
Prekážky

Rovina stúpania po vzlete z RWY 26
Rovina stúpania po vzlete z RWY 08
Približovacia rovina RWY 26
Približovacia rovina RWY 08
Prechodová plocha
Vodorovná prekážková rovina
Kužeľová prekážková plocha

Umiestnenie
Funkcia
Rozmery
Farebný kontrast
Umiestnenie
Funkcia
Rozmery
Farebný kontrast

Denné značenie
Pozemné vizuálne návesti
Farebný kontrast
Správnosť umiestnených pozemných vizuálnych návestí

Umiestnenie
Čitateľnosť (poškodenie, opotrebovanie)

Úplnosť oplotenia
Rozmery oplotenia (výška)
Poškodenie oplotenia

Hasiace prístroje – umiestnenie, stav, platnosť spôsobilosti)
Lekárničky (zdravotné vybavenie), záchranné vybavenie (kompletnosť, funkčnosť)

Lekárničky (zdravotné vybavenie), záchranné vybavenie (kompletnosť, funkčnosť)
Značenie hraníc letiska (medzníky) – umiestnenie a kontrast

Kontrola informačných tabúľ

Kontrola osôb a vozidiel v letovej časti letiska

Kontrola uzamknutia lietadiel po ukončení činnosti